Disclaimer

Alle tekstberichten, foto’s, illustraties en video’s van Grey Unlimited zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Grey Unlimited geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van deze berichten inclusief bijlagen rechten worden ontleend. De inhoud hiervan kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van deze berichten. Indien u niet de beoogde ontvanger van hiervan bent, verzoekt Grey Unlimited u deze berichten te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Grey Unlimited u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van deze berichten (inclusief bijlagen).